۰۲۱۸۸۹۳۵۴۸۶ info@digitalera-imtd.com

محورهای همایش:

 

 درک راهبردی از تغییرات فضا و ماهیت کسب‌وکار با ظهور انقلاب دیجیتال

–  بازآفرینی خود برای عصر دیجیتال