۰۲۱۸۸۹۳۵۴۸۶ info@digitalera-imtd.com

فرج‌اله رهنورد

 

ایشان دکترای مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری خود را از دانشگاه فلیندرز استرالیا دریافت داشتند و درجه علمی ایشان دانشیار است.

برخی تجربیات کاری ایشان:

  • پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات و پژوهش‌های اداری ایران در سازمان امور اداری واستخدامی
  • مدیر کل دفتر ارزشیابی و طراحی الگوهای آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی
  • عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
  • معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی