۰۲۱۸۸۹۳۵۴۸۶ info@digitalera-imtd.com

آقای دکتر فریدون قاسم‌زاده با عنوان «نقش ICT در توسعه پایدار» در همایش «مدیریت در عصر دیجیتال» سخنرانی خواهند کرد.