۰۲۱۸۸۹۳۵۴۸۶ info@digitalera-imtd.com

علی‌نقی مشایخی

 

دکتر علی‌نقی مشایخی بنیان‌گذار و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی است. او در سال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تاسیس کرد. او در خردادماه ۱۳۴۹ دوره کارشناسی در رشته‌ی مهندسی مکانیک را با احراز رتبه اول از دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند. وی سه سال در دانشگاه به عنوان دستیار آموزشی فعالیت نمود و آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشکده را با نظر اساتید آن دوره راه‌اندازی کرد.

دکتر مشایخی در سال ۱۳۵۲ برای تحصیل در دوره دکترا در رشته مدیریت، به دانشگاه MIT آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درجه دکترای خود را دریافت نمود و به عنوان دانشیار تحقیقاتی در آن دانشگاه مشغول به کار شد. در آبان‌ماه سال ۱۳۵۷ به اصرار خود از کار در MIT دست کشید و به ایران بازگشت و در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار شد. او به اتفاق همکاران خود در آن دانشگاه، رشته مهندسی صنایع را در سال ۱۳۵۸ تاسیس نمود. سپس در سال ۱۳۶۱ باتفاق تعدادی دیگر از همکاران دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد در مهندسی سیستم اقتصادی و اجتماعی را برای اولین بار در کشور و در همان دانشگاه پایه‌گذاری نمود. دانشجویان زبده‌ای در آن دوره پذیرفته شدند که بعدها منشاء خدمات علمی و اجرایی مهمی در کشور شدند.

دکتر مشایخی در سال ۱۳۶۵ به دانشگاه صنعتی شریف منتقل شد. در سال ۱۳۶۶برای فرصت مطالعاتی یک ساله به عنوان استاد مدعو به دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی رفت. در بازگشت از فرصت مطالعاتی، دوره‌ی معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها را در دانشکده صنایع، طراحی و راه‌اندازی نمود. این دوره بعداً، تبدیل به دوره رسمی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری در رشته صنایع شد. او در سال ۱۳۶۸ به دعوت سازمان برنامه و بودجه آن زمان، موسسه پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه را پایه‌ریزی و ایجاد نمود. موسسه ضمن انجام تحقیقات در زمینه توسعه به ارائه دوره کارشناسی ارشد در مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و ارائه دوره‌های آموزشی حین خدمت برای کار کارشناسان برنامه‌ریزی کشور پرداخت و تا سال ۱۳۷۴ مسئولیت آن موسسه را به عهده داشت.

در سال ۱۳۷۴ برای فرصت مطالعاتی به عنوان محقق مدعو به دانشگاه MIT رفت. در بازگشت از آمریکا در سال ۱۳۷۶ تاسیس دانشکده مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف را مطرح نمود و در سال ۱۳۷۸ با کمک مدیران صنایع و حمایت ریاست دانشگاه و با جذب کادر جوان و باکیفیت، دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه صنعتی شریف پایه‌گذاری کرد. در دانشکده مزبور دوره‌های MBA (برای اولین بار بعد از انقلاب)، کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار شد. دانشکده با طراحی ساختارهای مناسب برای دوره‌های آموزشی خود، به صورت یکی از بهترین و پر متقاضی‌ترین مراکز آموزش مدیریت و اقتصاد در کشور درآمده است. هر ساله دانشجویان مستعد و نخبه‌ای از میان هزاران متقاضی مستعد و لایق انتخاب می‌شوند که می‌توانند در آینده تحول چشمگیری در کیفیت دو رشته مهم مدیریت و اقتصاد در کشور به وجود آورند.

برخی از آثار ایشان

  • چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران بر مبنای نفت، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳
  • توسعه صنعتی، تورم و قیمت‌های حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۴
  • توسعه ظرفیت یادگیری، چالش مدیران و رهبران